Bodyparts.fi MYYNTIEHDOT

1.      YLEISKOHDAT

1.1.   Nämä Body Parts OÜ:n tilauskeskuksen (jatkossa nimellä tilauskeskus) myyntiehdot koskevat Bodyparts.fi:n tilauskeskuksesta ostamista verkko-osoitteesta www.bodyparts.fi. Tavaran myyjä on Body Parts OÜ (jatkossa nimellä Myyjä), rekisteritunnus 12691699. Ehdot ovat voimassa kaikkia henkilöiden (jatkossa nimellä Asiakas) ja Myyjän välillä www.bodyparts.fi:n tilauskeskuksen välityksellä tavaran ostamisen myötä aiheutuvia oikeudellisia suhteita koskien.

1.2.   Myyjä varaa itselleen oikeuden muuttaa Myyntiehtoja yksipuolisesti. Kaikki Myyntiehdot on julkaistu osoitteessa https://bodyparts.fi/fi/delivery

1.3.   Bodyparts.fi:n käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja/tai osto suoritettaessa sovelletaan tämän sopimuksen Myyntiehtoja.

1.4.   Myyntiehtojen lisäksi tilauskeskuksesta oston suorittamiseen sovelletaan Viron tasavallan lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

 

2.      HINNAT

2.1.   Myyjä varaa itselleen oikeuden korjata Myyntihintoja. Jos Asiakas suorittaa oston ennen hinnan muuttumista, hänen osaltaan on voimassa aiempi hinta.

2.2.   Myyntihinnat on esitetty euroissa ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa.

 

 

3.      TILAAMINEN

3.1.   Tilauksen voi bodyparts.fi -tilauskeskuksessa suorittaa rekisteröityneenä käyttäjänä.

3.2.   Asiakas valitsee tilauskeskuksesta itselleen sopivat tuotteet ja määrän.

3.3.   Kun tuote ja määrä on valittu, se tulee asettaa Ostoskoriin.

3.4.   Ostoskorin katsomiseksi Asiakas painaa oikealla yläkulmassa olevaa Ostoskorin merkkiä.

3.5.   Ostoskorissa tuotteita voi lisätä, poistaa ja muuttaa tuotteiden määriä.

3.6.   Rekisteröimätön Asiakas kirjoittaa seuraavaksi omat laskutustietonsa ja valitsee sopivan perille toimitustavan.

3.7.   Rekisteröitynyt Asiakas voi tallentaa laskutustiedot, jolloin toimitustavan valinta riittää.

3.8.   Tuotteiden tilaamiseksi Asiakas painaa nappia ”Osta heti”

3.9.   Sopimusasiakas maksaa tilauksesta laskun perusteella tavaran haltuun saamisen jälkeen kokonaisuudessaan eräpäivän mukaisesti. Asiakas, jolla ei ole sopimusta, maksaa laskun perusteella etukäteen.

3.10. Myyjä lähettää Asiakkaalle tilauksesta sähköpostitse vahvistuksen.

3.11.                  Kauppasopimus Myyjän ja Asiakkaan välillä astuu voimaan siitä alkaen, kun Asiakas on esittänyt tilauksen.

 

 

4.      ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

4.1.   Tilauskeskuksesta tilatessaan Asiakas vakuuttaa, että hän on tutustunut bodyparts.fi:n Myyntiehtoihin ja hyväksyy ne.

 

5.      TAVARAN HALTUUN SAAMINEN

5.1.   Suomen alueella tavara toimitetaan Asiakkaan osoitteeseen maksutta sillä edellytyksellä, että tilauksen nettosumma ylittää 250 EUR. Muussa tapauksessa voidaan soveltaa 16 EUR kuljetusmaksua.

5.2.   Tavaran perille toimittaminen Suomeen saapumisen jälkeen voi vaihdella kuljetustavasta riippuen ja tavara saapuu Sinulle kokoamisen jälkeen viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

5.3.   Bodyparts.fi ei vastaa tavaran perille toimituksen viivästymisestä, mikäli tavara on luovutettu logistiikkakumppaneille oikea-aikaisesti, mutta perille toimituksen viivästyminen johtuu seikoista, joita bodyparts.fi ei voinut ennakoida tai joihin se ei voinut vaikuttaa.

 

6.      ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY / TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

6.1.   Tilauskeskuksessa on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä Body Parts OÜ.

6.2.   Asiakas vastaa toiminnoista, joita hän suorittaa tilauskeskuksen käyttäjätiliä käyttäen. Käyttäjäksi rekisteröitymällä Asiakas on vastuussa toimittamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta. Myyjä käyttää Asiakkaan toimittamia henkilötietoja Myyntiehtoihin nojautuen ja Viron tasavallan lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.

6.3.   Myyjällä on oikeus käsitellä Asiakkaan esittämiä henkilötietoja/ostotietoja, joita tarvitaan Asiakkaan tilauskeskuksessa esittämän tilauksen täyttämiseen. Tällöin tietojen käsitteleminen on voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

6.4.   Myyjä rekisteröi tilauskeskuksessa oston suorittamisen yhteydessä seuraavat Asiakkaan henkilötiedot:

6.4.1.Etu- ja sukunimi

6.4.2.Puhelinnumero

6.4.3.Sähköpostiosoite

6.4.4.Postiosoite, jota tarvitaan tavaran toimittamiseen Asiakkaalle

6.5.   Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet

6.5.1.Myyjä käyttää Asiakkaan henkilötietoja tilausten käsittelyyn ja täyttämiseen.

6.5.2.Myyjä käyttää Asiakkaan henkilötietoja yhteyden pitämiseen Asiakkaaseen tilauksiin liittyvien ongelmien yhteydessä – asiakastuki (virheelliset tiedot, ongelmat tilauksen täytössä jne.).

6.5.3.Myyjä käyttää Asiakkaan ostohistorian tietoja (tavara, määrä, Asiakkaan tiedot, päivämäärä) tavaroiden katsauksen laatimiseen.

6.5.4.Myyjä käyttää Asiakkaan ostohistorian tietoja (tavara, määrä, Asiakkaan tiedot, päivämäärä) kuluttajatottumusten tutkimiseen.

6.5.5.Myyjä käyttää Asiakkaan pankkitilin numeroa maksujen palauttamisen Asiakkaalle.

6.5.6.Tilauskeskuksen käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään tietoyhteiskunnan osana olevan tilauskeskuksen palvelun tarjoamiseen sekä verkonkäyttötilaston tekemiseen.

6.6.   Henkilötietojen välittäminen kolmansille henkilöille

6.6.1.Pääsy Asiakkaan henkilötietoihin on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä.

6.6.2.Myyjä voi toimittaa Asiakkaan henkilötietoja juridisen velvollisuuden täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

6.6.3.Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite toimitetaan Asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos Asiakas on valinnut kuljetustavaksi ”Lähetillä perille toimittaminen”, myyjä toimittaa yhteystietojen lisäksi myös Asiakkaan osoitteen.

6.7.   Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen

6.7.1.Myyjä käyttää kaikkia keinoja Asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen.

6.7.2.Henkilötietoihin saa tutustua, niihin voi tehdä korjauksia tilauskeskuksen käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu rekisteröimättömänä käyttäjänä, henkilötietoihin saa tutustua asiakastuen välityksellä.

6.7.3.Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse.

6.7.4.Poistamispyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja täsmennetään tietojen poistamiseen kuluva aika.

6.7.5.Asiakkaan henkilötiedot säilyvät myyjän tietojärjestelmässä 2 vuotta.

6.8.   Uutiskirje

6.8.1.Sähköpostiosoitetta käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen vain siinä tapauksessa, että Asiakas on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa.

6.9.   Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kiistojen ratkaiseminen

6.9.1.Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kiistojen ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen välityksellä info@bodyparts.fi. Jos Asiakas katsoo, että myyjä on rikkonut tilauskeskuksen palvelujen täytössä henkilötietojen käsittelyssä Asiakkaan oikeuksia, Asiakkaalla on oikeus ottaa yhteyttä Viron tietosuojaviranomaiseen (Andmekaitse Inspektsioon) tai tuomioistuimeen.

 

7.      VALITUSTEN ESITTÄMINEN JA VASTUU

7.1.   Bodyparts vastaa Asiakkaalle myydyn tavaran sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo esineen luovutushetkellä ja joka ilmenee enintään vuoden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta lukien.

7.2.   Asiakkaalle tavaran myymisen osalta edellytetään, että kuuden kuukauden kuluessa tavaran Asiakkaalle luovuttamispäivästä lukien ilmennyt sopimusehtojen vastaisuus oli olemassa tavaran luovuttamisen aikaan, mikäli tällainen edellytys ei ole tavaran tai puutteen olemuksen kanssa ristiriidassa.

7.3.   Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Myyjälle tavaran sopimusehtojen vastaisuudesta välittömästi.

7.4.   Pyydämme esittämään kaikki valitukset sähköpostitse Bodypartsin asiakastuelle info@bodyparts.fi. Valituksessa tulee olla mainittuna:

7.4.1.Asiakkaan etu- ja sukunimi.

7.4.2.Asiakkaan yhteystiedot – puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

7.4.3.Valituksen esittämispäivä.

7.4.4.Tavaran puute ja vaatimuksen sisältö.

7.4.5.Samoin tulee viitata maksun suoritukseen tai takuun todistavaan asiakirjaan tai lisätä valitukseen sen kopio.

7.5.   Bodyparts.fi vastaa valitukseen viimeistään 7 työpäivän kuluessa valituksen saamisesta.

7.6.   Jos valitukseen ei ole mahdollista antaa vastausta 7 työpäivän kuluessa, Bodyparts.fi ilmoittaa siitä valituksen esittäneelle Asiakkaalle kirjallisesti ja lisää oheen viivästyksen syyn ja määräajan, milloin Asiakas saa vastauksen.

7.7.   Bodyparts ei vastaa Asiakkaan syystä aiheutuneista varaosan puutteista eikä niistä puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattoman käytön tai varastoinnin tuloksena.

7.8.   Mikäli varaosa ei vastaa sopimusehtoja tai varaosassa esiintyy puutteita, on Asiakkaalla oikeus vaatia varaosan vaihtamista.

7.9.   Myyjän ja Asiakkaan välillä aiheutuneet kiistat ratkaistaan ennen kaikkea neuvotteluteitse.

7.10.                  Mikäli sovintoa ei saavuteta, otetaan yhteyttä Harjumaan käräjäoikeuteen (Harju Maakohus).